parallax background

Susitikimas ŽŪM

2022 metais sausio 13 d. Nacionalinės bičių selekcininkų asociacijos iniciatyva organizuotas susitikimas su LR Žemės ūkio ministerijos viceministru Pauliu Astrausku. Į Susitikimą ŽŪM kvietė visas šalies mastu veikiančias bitininkų asociacijas. Susirinkime dalyvavo Nacionalinės bičių selekcininkų asociacijos, Lietuvos bitininkų profesionalų, Lietuvos bitininkų konfederacijos atstovai. Bendrai buvo svarstytos šios temos: Bičių veislininkystė Lietuvoje. Aptarta apie galimas veislininkystės perspektyvas, veislinių punktų įsteigimą, rezervatiniuose miškuose, Vietinių bičių kuriamą punktą Čepkeliuose, veislinio darbo naudą, bei esamą įstatyminę bazę. Pritarta, kad reikalinga vykdyti selekciją, nes be selekcijos neapsieinama nei vienoje ŽŪ srityje. Buvo aptartos priimtos bitininkystės paramos taisyklės 2022 metams. Nutarta , kad kuriant taisykles pasiekta nemažai. Įgyvendinti asociacijų lygiateisiškumo pagrindai, aptarta ką ateityje galima būtų tobulinti. Buvo diskutuota apie visų asociacijų bendradarbiavimą . Viceministras pabrėžė ir išreiškė norą, kad visos keturios veikiančios organizacijos bitininkystės klausimais dirbtų glausčiau, problemas spręstu visos kartu, o ne atskirai. Bitininkystės sektorius anot jo yra per mažas žemės ūkyje, kad būtų išskirtos keturios skirtingos nuomonės. Mūsų trijų organizacijų atstovai pasisakė ir pritarė , kad reiktų glaudaus bendradarbiavimo tarp visų organizacijų. Tačiau buvo išsakyta LBK atstovo, kad LBS neišreiškia noro bendradarbiauti su likusiomis trijomis, nors tos trys organizacijos ir yra viešai pareiškę apie norą ir bendradarbiavimą. LBS savo ruožtu mano, kad jie vienija iki 98 proc. Lietuvos bitininkų, todėl bendradarbiauti su likusiomis organizacijomis neverta. Tai matėsi ir rengiant bendrai pasiūlymus paramos taisyklėms 2022 metams. Buvo diskutuota apie medaus falsifikavimą Lietuvoje ir užsienyje. LBK pademonstravo, kaip atrodo prekybos centrų medus, išsisluoksniavęs, be kvapo. Taip pat aptarta ženklinimo problemos, kai rašoma apie medaus pagaminimą pagal tam tikrų prekybos centrų užsakymą. Pritarta ,kad medaus kaina yra per maža, reikia pakelti medaus kainos pardavimą nacionaliniu lygmeniu. Diskutuota dar kartą apie NKP reikalavimus medui. Prieš metus ekspertai ir asociacijų atstovai siūlė išbraukti „Diastazės“ fermento aktyvumo tyrimą, vietoj jo įdedant „invertazės“ tyrimą. Diskusijų metu buvo paaiškinta, kad LBS teikė pasiūlymą sugrąžinti šį tyrimą. ŽŪM jį grąžino vėl iš naujo . Susitikimo metu buvo įrodinėjama, kad išskirtinės kokybės metų medus turi būti lietuviškas su daug griežtesniais parametrais. Invertazės tyrimas būtent ir yra naudojamas kaip šviežumo indikatorius. Jis parodo ar medus buvo neperkaitintas, neperplaktas, nelaikytas keletą metų sandėliuose. Šio fermento aktyvumo rodmuo ir parametras, norma daug jautresnė ir aukštesnė nei diastazės. Jį, invertazę, jau daugelį metų naudoja Vokietija, Šveicarija ir kitos valstybės. Be to invertazės tyrimas ir diastazės tyrimas kainuoja tiek pat. Išdėstytai nuomonei buvo pritarta, todėl nutarta dar kartą peržiūrėti NKP reikalavimus medaus kokybei. LBK paaiškino, kad Lietuvoje atsiranda falsifikuoto vaško plokštelių gamintojų. Į jas pridedama parafino. Tai parodo lyginamojo svorio tyrimas. L .Tarakevičius pademonstravo 42 proc. alkoholyje skirtingo vaško lyginamąjį svorį, parodė skirtumus. Pasiūlė galimus šios problemos sprendimo būdus. Taip pat diskutuota apie FSC ženklo galimą panaudojimą miškų išgaunamam medui gaminti. Padiskutuota, kad reiktų kreiptis į Aplinkos ministeriją ir FSC agentūrą, nes ŽŪM atstovė nurodė, kad tai privatus ženklas. Diskutuota ir pritarta kaip skatinti medaus eksporto galimybes į užsienį, padedant LR ŽŪM esančiom ir veikiančiom struktūroms. Nutarta, kaip ir kokiomis sąlygomis galima pagalba.

Nacionalinės bičių selekcininkų asociacijos pirmininkas.
Dr. Justinas Kretavičius, NBSA valdybos narys, pirmininkas.
Biomedicinos mokslų daktaras.